Member
Gold
Platinum
Member

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 500.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: Bất kì

CÁC QUYỀN LỢI:

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

Ưu tiên tham dự sự kiện GoldCoast

Đỗ xe miễn phí
trong 4h

Gold

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 50.000.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 12.500.000đ

CÁC QUYỀN LỢI:

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

Ưu tiên tham dự sự kiện GoldCoast

Đỗ xe miễn phí
trong 4h

Platinum

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 100.000.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 25.000.000đ

CÁC QUYỀN LỢI:

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

Ưu tiên tham dự sự kiện GoldCoast

Đỗ xe miễn phí
trong 4h