Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

12a

Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

Tầng 5. Cung cấp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ mặt để lấy VND với tỷ giá quy đổi hợp lý trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Giờ hoạt động:

Gold Coast Mall làm cho cuộc sống của bạn thêm phong phú và thú vị bằng những sản phẩm và dịch vụ cao cấp mà khách hàng chúng tôi yêu mến và tin tưởng.

Thứ 29:30 AM – 09:00 PM
Thứ 39:30 AM – 09:00 PM
Thứ 49:30 AM – 09:00 PM
Thứ 59:30 AM – 09:00 PM
Thứ 69:30 AM – 09:00 PM
Thứ 79:30 AM – 09:00 PM
Chủ nhật9:30 AM – 09:00 PM