CHƯƠNG TRÌNH HALLOWEEN

CHƯƠNG TRÌNH VẼ MẶT HÓA TRANG HALLOWEEN

👻 NẾU BẠN CẦN HÓA TRANG – GOLD COAST SẼ GIÚP BẠN 👻👻

🎃 Chương trình vẽ mặt miễn phí dành cho khách hàng có HÓA ĐƠN và là KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN của Gold Coast
🎃 Thời gian bắt đầu vẽ mặt: 18h00 đến 21h00 ngày 29/10 và 30/10/2022
👻 Hóa trang là một trong những nghi thức không thể thiếu của đêm Halloween.
Người Celt tin rằng đêm 31/10 là thời khắc ranh giới giữa nhân gian và địa ngục trở nên mong manh nhất.
Vì thế, việc hóa trang sẽ giúp cho những người tham gia lễ hội trên đường có thể tránh khỏi hồn ma thực thụ. 🎃
👉👉 Hãy để Gold Coast giúp bạn nhé!
***
GOLD COAST NHA TRANG
📍 Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang
🗓Thứ 2 – Chủ Nhật: 9:00 – 22:00
Xem thêm nhiều thông tin về các chương trình khuyến mãi, sự kiện: https://goldcoastmall.vn/
📍 Facebook Page: @goldcoastmallnhatrang |
📍 Instagram: Gold Coast Mall Nha Trang
———————————

👻 IF YOU NEED – LET GOLD COAST HELP YOU

🎃 Free face painting program for customers with BILLS and MEMBERSHIP of Gold Coast
🎃 Face painting start time: 18:00 to 21:00 on October 29 and October 30, 2022
👻 Masquerade is one of the indispensable rituals of Halloween night.
The Celts believed that the night of October 31 was the time when the line between humanity and hell became the thinnest.
Therefore, the disguise will help festivalgoers on the road to avoid the real ghost.
👉 Let Gold Coast help you!
***
GOLD COAST NHA TRANG
📍 Address: No. 01 Tran Hung Dao, Loc Tho Ward, City. Nha Trang
🗓Monday – Sunday: 9:00 – 22:00
See more information about promotions and events: https://goldcoastmall.vn/
📍 Facebook Page: @goldcoastmallnhatrang |
📍 Instagram: Gold Coast Mall Nha Trang
———————————

👻 색상이 필요한 경우 – 골드 코스트가 도와드립니다.

🎃 골드코스트의 BILLS 및 MEMBERSHIP이 있는 고객을 위한 무료 페이스 페인팅 프로그램
🎃 페이스페인팅 시작시간 : 2022년 10월 29일, 10월 30일 18:00 ~ 21:00
👻 가장 무도회는 할로윈 밤의 필수 의식 중 하나입니다.
켈트족은 10월 31일 밤이 인간과 지옥의 경계가 가장 얇아지는 시간이라고 믿었다.
따라서 disguise는 실제 유령을 피하기 위해 길에서 축제를 찾는 사람들을 도울 것입니다.
👉 골드코스트가 도와드리겠습니다!
***
골드 코스트 나트랑
📍 주소: No. 01 Tran Hung Dao, Loc Tho Ward, City. 나트랑
🗓월요일~일요일: 9:00~22:00
프로모션 및 이벤트에 대한 자세한 정보 보기: https://goldcoastmall.vn/
📍 페이스북 페이지: @goldcoastmallnhatrang |
📍 Instagram: Gold Coast Mall Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.