Khách hàng là tất cả

Chương trình thành viên của GoldCoast Mall mang đến những đặc quyền, đặc lợi thật sự hấp dẫn đến với khách hàng.
Mua sắm, tích luỹ và tận hưởng những chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt chỉ có tại GoldCoast Mall Nha Trang.

Quyền lợi hội viên GoldCoast Mall

Khám phá các chương trình ưu đãi dành cho thành viên.

Ưu đãi từ các gian hàng trong GoldCoast Mall

Ưu đãi từ các đối tác khác

Đăng kí chương trình thành viên online/ Membership Program Form

Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được Gold Coast bảo mật và lưu lại cho mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất. 
Your private information will be kept in safe by Gold Coast and used only for the purpose of serving customer on the best.